Helgeland trenger fosterhjem

Vi trenger deg som vil være fosterhjem for barn og ungdom på Helgeland. 

Av og til kan barn og ungdom av ulike grunner ikke bo hjemme, og trenger derfor et fosterhjem for en kortere eller lengre periode. Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Felles for alle fosterhjem er at de er gode voksne med overskudd til barna. Som fosterforelder må du ha kjærlighet, raushet og tålmodighet, og ha både husrom og hjerterom til et barn som trenger akkurat deg. 

Hvem er vi? 

Fosterhjem Helgeland er en interkommunal fosterhjemstjeneste i regionen som inkluderer syv kommuner: Rana, Vefsn, Hemnes, Lurøy, Nesna, Grane og Hattfjelldal. Vår jobb er å rekruttere, kurse opp og klargjøre fosterhjem for barneverntjenestene. Etter flytting av et barn har vi ansvar for veiledning og videre kursing av fosterhjemmene. Vi setter pris på alle som viser interesse for å hjelpe de barna som trenger det. En telefon eller e-post er en god start for å få informasjon eller svar på dine spørsmål. Sammen avklarer vi veien videre, og møter deg gjerne for en uformell og uforpliktende samtale. Vi rekrutterer også fosterhjem fra nærliggende kommuner.

Hva får du hos oss? 

Vi har lang og bred erfaring med å jobbe med fosterhjem, og er opptatt av å være der for dere under hele prosessen. Vi har tett samarbeid med de aktuelle barneverntjenestene for å sikre kontinuitet og trygghet for dere i rollen som fosterforeldre.

Vi tilbyr: 

  • Grundig opplæring og kurs for å bli fosterhjem
  • Veiledning etter plassering • Videre relevante kurs
  • Tett oppfølging lokalt 
  • Opplæringskurs til større biologiske barn 
  • Samtaler/veiledning av biologiske barn
  • Samarbeid med barneverntjenesten, skole og barnehage.

 

Slik kommer du i kontakt med oss!

Eileen Cathrine Ravdal

Mob: 952 53 601

eileen@fosterhjemhelgeland.no

 

Tove Jamtli

Mob: 952 54 241

tove@fosterhjemhelgeland.no

 

Synnøve Restad Marthinsen

Mob: 952 54 177

synnove@fosterhjemhelgeland.no

Tilbakemelding