Høring. Biomasseendring på lokalitet "Grasholman" - Lovundlaks AS

Lovundlaks AS har søkt om biomasseendring fra 3900 tonn MTB til 5460 tonn MTB på lokalitet 32037 Grasholman. Søknaden ligger nå ute til høring.

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland
Søker: Lovundlaks AS org. nr. 940 333 067
Søknaden gjelder: Biomasseendring
Søkt størrelse: 5460 tonn MTB
Lokalitet: 32037 Grasholman
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º20,934` Ø 12º45,663`

Kontaktadresse: postmottak@luroy.kommune.no

Søknaden ligger til ettersyn i 1 mnd fra kunngjøring,  til og med den 31.januar 2023. 

Eventuelle merknader på lokalitetsplasseringen må fremmes skriftlig og oversendes kommunen innen den 31.januar 23

Adresse: Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy evt epost: postmottak@luroy.kommune.no

Ved spørsmål så ta kontakt med Atle Henriksen, tlf. 75091600, mail atle.henriksen@luroy.kommune.no 

vedlegg til søknaden:

Brev fra Nordland Fylkeskommune (PDF, 225 kB)
Søknadsskjema (PDF, 748 kB)
Supplerende opplysninger (PDF, 4 MB)
Stemplet kart fra Kystverket (PDF, 127 kB)

MOM-B undersøkelse (PDF, 5 MB)
MOM-C undersøkelse (PDF, 12 MB)
Strømrapport (PDF, 14 MB)