Høring - endringer på buss, båt, ferge i Lurøy og Træna

Nordland fylkeskommune ønsker å gjøre tilpasninger på korresponderende buss, båt og ferjer til kommende oppstart av Helgelandspendelen. De har derfor sendt flere ruter ut på høring.

Ferge

Hurtigbåt

Buss

Fylkeskommunen har lagt med ruten for Helgelandspendelen, som referanse. De presiserer at: Denne ruten er det ikke høring på i denne omgangen.


Høringsfristen er satt til fredag 17.07. Lurøy kommune har bedt om utvidet høringsfrist til den 2. september, for å kunne behandle saken i formannskapsmøte samme dag. 
Eventuelle innspill må sendes til postmottak@luroy.kommune.no innen 21.08.2020.