HUSK båndtvang

Det meldes stadig om hunder som ikke er i bånd. Lurøy kommune minner om kommunens forskrift om hundehold, med utvidet båndtvang (ut over den generelle som gjelder mellom 1.april til 20.august).

I forskriften er det presisert at hunder i Lurøy kommune skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:Klikk for stort bilde  

 1. i tilknytning til boligområder og handleområder
 2. i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
 3. på følgende bestemte/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, rasteplasser
  • Lysløypa i Aldersund (inkluderer turvegen til skytterbanen og stien opp til Aastuva)
  • Turstiene til Svartvatnet og fiskeplassene v/Svartvatnet.
  • Turstien «Selnesrunden» på Selnes.
  • Turstien «Silarunden» i Sila.
  • Langs det offentlige veinettet på Lovund.
 4. på følgende øyer og holmer der gammelnorsk sau lovlig beiter:
  • Sørnesøy.
  • Øyer og holmer i Onøy/Lurøy krets der utegangersau lovlig beiter.
  • Øyer og holmer i Sleneset krets der utegangersau lovlig beiter.
  • Øyer og holmer i Lovund krets der utegangersau lovlig beiter.
 5. i perioden fra 20. august til og med 20. oktober innføres det båndtvang i de områder av kommunen hvor husdyr beiter.

Bestemmelsen gjelder ikke for:

 • Hund når den brukes i reindrift.
 • Dressert bufehund når den brukes til å vokte/gjete bufe.
 • Tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening.
 • Jakthunder som under lovlig jakt og/eller lovlig trening godtgjøres å være ledsaget på en forsvarlig måte av eier eller besitter.


NB! Hunder har ikke adgang til barnehager og skoleplasser. Gjelder ikke førerhunder og hund i aktiv politi- og redningstjeneste.

Det er viktig å sikre at hund ikke jager eller skader storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Bruk av langline til hund kan dermed bryte med hundelovens § 6. Med båndtvang menes at hunden skal være i bånd eller forsvarlig inngjerdet. Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden.

Selv om en hund er i bånd, kan tilstedeværelse av en hund føre til at fugl forlater rede og egg ikke klekker. Nyfødt fugl og vilt kan forlates og dø, eller bli spist. Det er derfor viktig at båndtvangen følges.