Hva er viktig for deg? -dagen torsdag 9. juni 2022 Markeres over hele landet – og internasjonalt -også i Lurøy

Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene. Vi oppfordrer helsepersonell til å stille et enkelt, men viktig spørsmål. Hva er det pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på? Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen. Hva er viktig for deg

Lurøy kommune deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp. 

Alle kommunens omsorgssentre er med på satsningen.  Bildet viser presentasjon av "hva er viktig for deg" metoden på Lurøy omsorgssenter.  

   

Vi ønsker at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte, til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient. Det fremmer god helse. I en travel hverdag er det utallige situasjoner der det som virkelig betyr noe for pasienten og de pårørende ikke forstås eller snakkes om. Hva er viktig for deg?-dagen er en mulighet til å stoppe og tenke litt over hvordan vi lytter, hvem vi lytter for og hva vi gjør med svarene vi får. Mange kommuner, også Lurøy kommune og sykehus deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp der målet er at brukeren skal oppleve at tjenestene er helhetlige, trygge og koordinerte. Pasienten skal oppleve å være likeverdig i utarbeidelsen av sitt forløp. 

Det handler om å trygge overgangene mellom sykehus og kommune

– eller internt i kommunen eller på sykehuset.   

Relaterte ressurser