Informasjon fiberutbygging Tonnes - Stokkvågen

Dragefossen AS har etter anbudsprosess fått i oppdrag fra Lurøy kommune å bygge fiber til alle fastboende og bedrifter fra Tonnes til Stokkvågen. Utbyggingen skal være ferdig høsten 2022.

Det er også tatt høyde for levering av fibertilkoblinger til fritidsboliger i området.

I anbudet som er levert har Dragefossen samarbeidsavtale med Signal Bredbånd på leveranse av tjenester i nettet.

I nett som er bygget med offentlige midler, er det krav 3-parts tilgang. Derfor kan det være andre aktører som også tilbyr sine tjenester over nettet som nå blir utbygd av Dragefossen.

I den forbindelse er det viktig at kunder forsikrer seg at produkt som selges som fiberlinje, er fiber fra A til Å. Det vil si at både kundeaksess og aksess som forsyner inn til de enkelte områdene er bygget med fiber.

Når det gjelder fremdrift for fiberutbyggingen har vi startet graving på Tonnes, og er i oppstartsfasen i Konsvik. Videre vil det bli oppstart Lia-Aldersund i løpet av høsten 2021, og Stokkvågen våren 2022.

Hvis dere synes noe er uklart, er det bare å ta kontakt.
Mvh
Tor Inge Nymo
971 76 335
Leder Telekom
Dragefossen AS