Informasjon fra Husbanken: Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter

På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter. 

Du kan lese mer om ordningen på husbanken.no. Der kan du også sjekke inntektsgrensene, beregne bostøtten med bostøttekalkulatoren og søke på bostøtte.