Informasjon om smittesituasjonen 20.11.20

Klikk for stort bilde 

Det er tre personer bosatt på Lovund som har testet positiv på Covid-19 smitte. De to siste personene som var nærkontakter ble bekreftet smittet i dag 20.11 og har sittet i karantene siden onsdag.

Smittesporingsteamet arbeider intensivt med smittesporing.

Det er gjennomført omfattende testing av nærkontakter av de smittede i dag. Nova Sea bistår kommunen i arbeidet og flyr dagens tester til Nordlandssykehuset i Bodø for hurtigst mulig analyse. Dette medfører at testresultatene sannsynligvis vil være klare i kveld eller i morgen. Lurøy kommune retter en stor takk til Nova Sea for et viktig bidrag i arbeidet.

30 personer er testet på Lovund i dag. Personene er definert som nærkontakter og er satt i karantene.
De 3 personene med kjent smitte er satt i isolasjon.
Alle familiemedlemmer til personer som er testet er blitt anbefalt å være i karantene til prøvesvar foreligger.

Vi har fått låne 25 hurtigtester fra Rana og tar i bruk hurtigtesting parallelt med ordinær testing, i arbeidet med å avdekke smitte raskere. På denne måten vil vi hurtigere kunne avdekke og isolere potensielle smitteveier. Hurtigtesten inngår i et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet og innbyggere som testes må gi muntlig samtykke til å avlegge hurtigtest i tillegg til ordinær test. Vi oppfordrer personer som blir spurt, om å gi dette samtykket, da det vil ha stor betydning for arbeidet med smittebegrensning. Vi har 200 nye hurtigtester på vei til kommunen som vil inngå i vår smittevernberedskap.

Samtlige innbyggere på Lovund oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme å begrense kontakten med andre. Dette vil være et svært viktig tiltak for å beskytte sårbare grupper og bidra til opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner.

Ved behov for legehjelp i helgen ring 116 117.

Personer som er i karantene og isolasjon oppfordres til å få friske relasjoner til å gjennomføre handling av dagligvarer. Overlevering av varer gjennomføres utendørs og uten kontakt.

Ved behov kjører Joker Lovund varer hjem på bestilling. Utkjøring bestilles på joker.lovund@joker.no . Send inn handleliste og telefonnummer. Varer kjøres normalt ut samme dag.

Friske personer som ikke er nærkontakter handler selv. Det oppfordres imidlertid til at kun en person fra husstanden gjør innkjøp og at man bruker «hele åpningstiden». Unngå å handle på tidspunkt hvor det normalt er mye trafikk. Det er også svært viktig å minne om å holde god avstand, også til de ansatte, og bruke håndsprit både på vei inn, og når en går ut av butikken.

Videre informasjon om organisering av barnehage – og skoletilbudet vil bli gitt når kommunen har bedre oversikt over situasjonen.
Inntil videre er det hjemmeskole mandag 23.11 som tidligere annonsert.   

Barnehagen holdes åpent mandag 23.11 – men det kan komme endringer i åpningstid og inndeling av kohorter. Beskjed om dette vil bli gitt direkte fra barnehagen.

Grunnet smitteutbruddet på Lovund minner vi om de ekstraordinære tiltakene i denne kretsen

For øvrige kretser minner vi om nasjonale smittevernregler

Lurøy kommune vil i tillegg minne om tidligere anbefalinger. Vi vil på det sterkeste anmode befolkningen i Lurøy og besøkende om å følge kommunale råd:

 • Unødvendige reiser og opphold utenfor kommunen bør vurderes utsatt
 • Hvis en må reise kollektivt, pass på å hold god avstand til andre reisende hvis mulig.
 • Også reiser mellom steder innad i kommunen bør begrenses eller vurderes utsatt.
 • Elever som har kommet hjem fra stengte skoler anmodes om å begrense sosial kontakt, og være særlig oppmerksom på mulige symptomer som kan tyde på smitte
 • Besøkende og arbeidspendlere inn til kommunen bes om å unngå sosial kontakt/utvise særskilt aktsomhet i omgang med andre
 • Grundig hånd- og hostehygiene
 • Personer med symptomer –også vage, bes teste seg og holde seg hjemme i påvente av testresultat
 • Begrens sosial kontakt så godt det lar seg gjøre
 • Ved sosial omgang:
  • Hold minimum 1 meter avstand, helst mer
  • Personer som har hatt omgang med andre bør holde 2 meter avstand til personer i risikogrupper
  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Maks fem gjester i private hjem, utenom familie. Dersom gjestene er fra samme husstand kan man være flere.
 • Arrangementer, øvelser og treninger sammen med andre og/eller i felleslokaler anmodes avlyst inntil videre
 • Nærbutikker anmodes om å holde «Kaffekroker» stengt fremover