Informasjon relatert til flyktninger fra Ukraina og Russland

Kommunen har samlet viktig informasjon relatert til flyktninger fra Ukraina og Russland, på kommunes hjemmeside. Her vil du, blant annet, finne nyttige linker til hvordan flyktninger kan:

  • Søke om beskyttelse opphold
  • Gå fram for å få gratis kollektivtransport
  • Få helsehjelp
  • Få informasjon om medbrakte kjæledyr

Frivillighet/tilbud

Kommunen vil trenge utleieboliger og bidrag fra frivillige/lag/foreninger. Kommunen oppfordrer til å ta kontakt dersom du ønsker å bidra.