Intervju av kommunedirektør Stian Skjærvik

Den nye kommunedirektøren, Stian Skjærvik har sine røtter her i Lurøy og ønsker å sette Lurøy på kartet.  Han har blitt intervjuet av Sunniva Chun Nilsen.

Kommunedirektør - Klikk for stort bildeStian Skjærvik Sunniva Chun Nilsen

Kan du begynne med å fortelle litt om deg selv- hvem er du og hvor kommer du fra?   

Kort om meg: jeg er født i 1963 og fyller snart 60 år i år. Jeg har en familie som består av en samboer, 4 barn og 2 - snart 3 barnebarn.  

Jeg har bodd i Hattfjelldal i over 25 år før jeg kom tilbake hit, men har fortsatt et hus og hjem der. Men nå bor jeg på Sleneset. Samboeren min reiser til Sleneset i helgene, så jeg reiser ikke så ofte til Hattfjelldal.  

 

Hva har du jobbet som før og hvor?  

Min aller første jobb var på Nord-Solvær på fiskebruket. Der jobbet jeg litt med oppdrett av laks, slaktning av laks og annet. I tillegg har jeg 1 år fartstid utenriks på danskebåten.  

I 1990 begynte jeg å jobbe i kommunesektoren i Balsfjord kommune i Troms.  Der jobbet jeg først som kommuneplanlegger og etter hvert begynte jeg som plan- og økonomisjef.   

I 1998 flyttet jeg om min familie til Hattfjelldal siden vi ønsket å dra tilbake til Helgeland for å bli ordentlige helgelendinger- gjerne lurøyfjæringer igjen. Innen de 25 årene vi ble boende i Hattfjelldal jobbet jeg først som økonomisjef, så assisterende rådmann i rundt 10 år, og fra 2013 jobbet jeg som rådmann/kommunedirektør.  

 

Din første dag som kommunedirektør her i Lurøy var 2. Januar dette året.
Hvordan synes du det har gått så langt?  

Når man drar fra en arbeidsplass til en annen så er det mye å sette seg inn i.   

Jobben i seg selv er jo relativt lik når man er kommunaldirektør i en kommune og så en annen, ettersom innbyggerne stort sett skal ha de samme tjenestene.   

Likevel når man kommer til et nytt sted må man sette seg inn i det som gjelder av rutiner og arbeidskultur- måten å gjøre ting på osv. Det tok noen uker før jeg fikk det der helt på plass ettersom jeg måtte lære meg det som er Lurøy -modellen.   

Jeg er trives godt i jobben, det er flinke og hyggelige folk her.  

  

Hva fikk deg til å ønske å jobbe som kommunedirektør akkurat her? 

Det var egentlig det at det var Lurøy. Jeg hadde egentlig ikke tenk at jeg skulle søke ny jobb, men når denne ble ledig så tenke jeg at det var nå eller aldri. Skal jeg jobbe i Lurøy før jeg blir pensjonist, så må det være nå.   

Dessuten er vi veldig mye her ute på Sleneset, og sånn har det vært i alle år. Nesten hver helg og hver ferie da jeg jobbet utenfor Lurøy, har jeg brukt å reise til Sleneset. Jeg har et veldig nært og tett forhold til Lurøy.  

 

Det er veldig få som er bosatt i kommunen. Det er blant annet mangel på fastleger og lærere rundt om i kretsene. Hvordan ønsker du å tiltrekke innbyggere til kommunen, spesielt de unge?  

Det er ingen kvikk fiks fordi situasjonen er lik i hele distriktsnorge. Mange kommuner sliter med å få tak i kompetent personell slik som lærere, sykepleiere, leger, osv.   

Det jeg har på blokken som mitt forslag er et større bemannings- og rekrutteringsprosjekt. Dette handler om å gjøre Lurøy kommune såpass attraktivt slik at det blir den kommunen man foretrekker som framtidig bosted, levested og jobbsted. Da må man arbeide med markedsføringen slik at man informerer flere om at Lurøy finnes. Vi må samtidig motivere den yngre generasjonen til å ta jobber i Lurøy og i det hele tatt få dem til å trives på best mulig måte, slik at dere har lyst til å komme hjem etter at dere har vært borte og tatt utdanning.   

Det er ganske likt i de aller fleste kommunene. Ungdommen drar ut til videregående og deretter høyere utdanning. Ofte til jobber som ikke eksisterer i hjemkommunen. Mobiliteten i befolkingen - at folk flytter etter evne og vilje er ganske sterk i dag. Ofte flytter man dit man får jobb, noe som jeg gjorde da jeg fikk jobb oppe i Troms. Det var jobben jeg flyttet for- ikke noe annet. 

Det er viktig at kommunen og ikke minst næringslivet og bedriftene er tidlig på banen og markedsfører de jobbene de tilbyr og hvor de finnes. Dette kan få ungdommen fra Lurøy til å ta utdannelse som passer i forhold til det man har behov for her, som for eksempel lærere, sykepleiere, og leger. Da må vi være tidlig ute med å fortelle at vi ønsker at unge fra Lurøy tar utdanning og kommer tilbake.  

 

Noe som familier flest søker, er gode miljø og forhold for å oppdra barna sine og vokse opp i. Hva er dine tanker om oppvekst- tilbud for barn, trivsel og miljø? 

Alle barn har krav på trygge og gode oppvekstforhold, noe jeg mener vi har i Lurøy for her er det veldig fint og bra å vokse opp. Det som kanskje mangler litt og noe vi også får tilbakemelding på, er at det er for få møteplasser. Ungdommen i Lurøy trenger noen sosiale arenaer for å samle seg og holde på med det de har lyst til å holde på med. Jeg vet bare om en ungdomsklubb i Lurøy. Jeg er fornøyd med oppvekstmiljøet, det er et bra utgangspunkt. Men det er et kontinuerlig arbeid man må gjøre for at folk skal trives og bli tatt vare på.  

 

Er det noe du ser frem til å gjøre i denne stillingen?  

Min rolle som kommunedirektør er å legge til rette for at kommunen kan utvikle seg positivt, det vil si at innbyggere i alle aldre får et best mulig tilbud til enhver tid. Jeg ser frem til å bidra i dette arbeidet. Det er mange flinke folk som jobber og bor i kommunen. Vi må sammen sørge for at det blir enda flere.  

 

Hva er viktig for deg som kommunedirektør her i Lurøy, og hva motiverer deg? 

Jeg motiveres av de resultatene vi klarer å skape. Ikke bare de gode, men også de resultatene om kan forbedres. Å være kommunedirektør er en fantastisk jobb, hvor man er i direkte inngripen med oppgaver og tjenester som betyr mye for folk. Å få være med å skape gode tjenester for innbyggerne er veldig motiverende.