Kan du tenke deg å sitte i stemmestyret som medlem eller vara ved Stortingsvalget i 2021?

Klikk for stort bilde

Svar kan gis på telefon 75091504, e-post karin.olufsen@luroy.kommune.no eller pr brev til Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy. 

Har du noen spørsmål vedr dette, kan du ta kontakt via telefon eller e-post.

Valget i år vil bli en del annerledes enn tidligere pga korona-pandemien. Vi må være forberedt på utbrudd ett eller flere steder i kommunen, men kan nedskalere dersom det ikke er tilfelle når valgdagene kommer. I tillegg må vi være sikre på at valgmedarbeidere blir beskyttet på best mulig måte. Det vil derfor bli flere endringer.

Her er endringene som vedrører stemmemottakerne:

 • Det trengs 4 medlemmer i stemmestyret på hvert sted:
  • 1 til å regulere kø inn og ut, orientere om håndsprit og passe på at det ikke er for mange inne i lokalet samtidig (ny).
  • 1 til å ta imot og vise velgeren til stemmelokalet, legge ut stemmesedler og sprite/vaske penn og benk foran stemmesedlene.
  • 1 til å søke opp velgeren i det elektroniske manntallet og registrere når velgeren har lagt stemmeseddel i urna.
  • 1 til å stemple stemmeseddelen før den legges i urna og passe denne.
 • Forhåndsstemmemottak må foretas av det lokale stemmestyret da det ikke kan reises rundt slik som tidligere (smitterisiko mellom kretsene).

Forhåndsstemming blir derfor samtidig alle steder i kommunen, foreslått til mandag 23. august og torsdag 2. september. Klokkeslett antydes til 10.00-18.00 disse dagene.

Det kan heller ikke benyttes lokaler på legekontorene til forhåndsstemmemottak pga smitterisiko. På Lurøy innland har vi leid andre lokaler, mens på Sleneset og Lovund benytter vi andre kommunale lokaler. På Onøy/Lurøy vil det være forhåndsstemmemottak på rådhuset hele perioden i et annet lokale enn tidligere. På de dagene det er forhåndsstemmemottak i flere andre kretser, vil forhåndsstemmemottaket bli betjent av stemmestyret.

Valgansvarlige vil være tilgjengelig både under forhåndsstemming og valgting.

 • Kursing må også skje på annet vis enn tidligere. Stemmestyrets leder får utlevert en datamaskin med det som trengs på og kan delta på kurs via den. Det blir valgfritt hvilket av alternativene dere vil delta på, men dere kan også delta på begge hvis dere føler behov for det.
 • Som medlem/vara til stemmestyret i egen krets, må du altså være tilgjengelig:

Oppgave

Dag

Dato

Tid

Kurs digitalt – alternativ 1

Mandag

16.08.21

18.00-20.00

Kurs digitalt – alternativ 2

Tirsdag

17.08.21

12.00-14.00

Utlevering av materiell

 

16.-20.08.21

Etter avtale

Forhåndsstemmemottak: Tonnes, Aldersund, Onøy/Lurøy, Sleneset, Lovund

Mandag

23.08.21

10.00-18.00

Forhåndsstemmemottak: Tonnes, Aldersund, Onøy/Lurøy, Sleneset, Lovund

Torsdag

02.09.21

10.00-18.00

Valgting:
Sørnesøy, Kvarøy, Konsvik, Aldersund, Onøy/Lurøy, Sleneset, Lovund

Søndag

12.09.21

13.00-16.00/17.00

Valgting:
Sørnesøy, Kvarøy, Konsvik, Aldersund, Onøy/Lurøy, Sleneset, Lovund

Mandag

13.09.21

12.30/13.30-16.30

Levering av stemmesedler mv

Mandag

13.09.21

Etter avtale

 • Godtgjøring: Dere vil bli godtgjort etter kommunalt reglement for godtgjøring, dvs kr 330 for kurs og kr 650,- pr dag med forhåndsstemmemottak og valgting. Dere vil også kunne kreve tapt arbeidsfortjeneste innenfor kommunalt reglement.

Karin Sund Olufsen                   Benedicte Villmo
                             Valgansvarlige