Korona selvtesting - Informasjon

Selvtester. Kommunen har selvtester tilgjengelig. Prioriterte grupper for disse testene er: 

  • Personer med luftveissymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære 
  • Øvrige nærkontakter som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19
  • Målrettet jevnlig testing av uvaksinerte ved større smitteutbrudd

 Er du blant prioriteringsgruppa kan du få en selvtest av kommunen. Personer som ikke er i prioriteringsgruppa, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek.

Her kan du kontakte kommunen for utlevering av selvtest:

Lurøy/Onøy krets:

Dagtid på ukedager: Ring Lurøy rådhus tlf. 75 09 15 00 eller send e-post på postmottak@luroy.kommune.no

Ettermiddager/Helg: Ring Lurøy omsorgssenter Tlf. 94 15 53 68

Konsvik: Dag/kveld/Helg: Ring Konsvik Omsorgssenter Tlf: 48 23 7110

Aldersund: Dag/kveld/Helg: Ring Aldersund Omsorgssenter Tlf: 90 18 22 93

Lovund: Dag/kveld/Helg: Ring Lovund Omsorgssenter Tlf: 9114 27 66

Sleneset: Dag/kveld/Helg: Ring Sleneset Omsorgssenter Tlf: 46 93 85 12

 

  • Ring først.  Du skal ikke møte opp uten avtale        
  • Når du har ringt vil du få informasjon om hvor du kan hente testen
  • Du må selv hente testen, eller få hjelp til å hente den
  • Når det gjelder barn i barnehage/skole, kan foreldrene ta kontakt med aktuell skole/barnehage og få utlevert derfra
  • Foreldrene/foresatte må selv utføre testen og gjøre videre tiltak dersom positivt utslag

 

Til deg som har tatt koronatest:

Her finner du informasjon om hva som gjelder for deg som har tatt koronatest. Informasjonsskrivet er en kortversjon av mer detaljert informasjon som finnes i koronaveilederen.
Les mer (18.11.21) 

NB Ta kontakt med legetjenesten ved positiv test  

Relaterte ressurser