korona - status uke 6/2021

Lurøy kommune har pr. dd ingen påviste smittede av korona. 

Vi tester kontinuerlig etter forespørsel og vurdering.  

Vaksinestatus: Denne uken får kommunen det største antall doser hittil. Beboere på Konsvik og Aldersundet omsorgssenter vil få sin dose nr. 2. På Onøy/Lurøy vil alle over 85 år bli kontaktet og få tilbudet. Beboere på omsorgssentret var fullvaksinert forrige uke. Forrige uke fikk også mange på Lovund vaksine. Vi valgte der å vaksinere flere enn de over 85 år pga utfordringer med logistikken og kort holdbarhetstid på vaksinen etter at den er mottatt. De fleste over 85 år vil nå være vaksinert, enten med dose 1 eller fullvaksinert. Unntatt er enkelte på Sleneset. De vil bli kontaktet og prioritert neste uke. Det kan også være enkelte som ikke var tilstede ved vaksinering i de ulke kretsene. Disse vil bli kontaktet for ny avtale. 

Vaksinetilgangen styres av antall godkjente vaksiner, selve vaksineproduksjonen og hvordan sentrale myndigheter i Norge fordeler doser ut til kommunene. Dette betyr at vi ikke kan si eksakt når de ulike gruppene av innbyggerne får vaksinetilbud. Hittil har vi ringt alle aktuelle. Når vi skal vaksinere i lavere aldersklasser vil vi se på annet system for innkalling. 

Om du lurer på om du er oppringt fra et skjult nr, eller har spørsmål kan du ta kontakt med vaksineansvarlig, Hanne Teigen, 91695721!