Korona - Status uke 7/2021

Lurøy kommune har fremdeles ingen innbyggere bosatt i kommunen med koronasmitte. Antall som har testet seg har gått noe ned i Lurøy de siste to ukene. Med tanke på den siste tidens økning i de muterte virusvariantene vil vi  fremdeles anbefale lav terskel for testing. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjoner eller andre symptomer på covid-19 bør testes. Får du varsel i appen "smittestopp" bør du også testes. FHI har oppdatert kriteriene for testing ved å anbefale økt testing av de som er definert som nærkontakter og en enklere måte å teste barn på (i fremre del av nesen). Se flytskjema for testing ved symptomer. 

Vaksinering

Alle over 85 år har nå fått tilbud om vaksinasjon. De fleste har tatt i mot tilbudet og enten fått dose 1 eller er fullvaksinert. Innbyggere på Sleneset i denne aldersgrupppen vaksineres på torsdag 18.2. 

I uke 8 skal innbyggere i Lovund fullvaksineres. Det vil den uken ikke bli satt noen dose 1 vaksiner. 

Neste prioriteringsrekkefølge er innbyggere i alderen 75 -84 år. Flere av disse har allerede fått vaksine. Resterende vil nå bli kontaktet av kommunens vaksineringsteam.

Klikk for stort bilde