Koronavaksine - informasjon

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. 

Vi i Lurøy er godt i gang med vaksinering med dose 3, både på Omsorgssentrene, blandt helsepersonell og blandt de av innbyggerne som skal tilbys vaksinen. Dose 3 er til de som har fått innkalling fra spesialisthelsetjenesten og de over 65 år hvor det har gått 5-6 mnd siden 2.dose

Vi vaksinerer kun med drop-in (unntatt beboere på omsorgssentrene) Minner derfor om neste mulighet som er:

Sleneset (skolen-inngang gymsal) 23.11 kl. 10-12 og på Lovund (hall inngang) 24.11 kl. 13-15

I tillegg vil vi tilby vaksinering på Bratland legekontor 23.11 kl. 1430-15. 

Møt opp for dose1, dose 2 eller dose 3. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
  • er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
  • det har gått mindre enn 3 måneder siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)