Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksinasjon. For de fleste kommuner, inkludert Lurøy, var oppstart i  uke 1/2021. Fordelingen til kommunene er basert på folketall og antall innbyggere over 65 år. Vi vil de første ukene motta kun 10 doser, men vil utover få ukentlige leveringer. Det er ledende helsesykepleier i samarbeid med legetjenesten og omsorgslederne som organiserer vaksineringen. I første omgang vil *beboere  på sykehjem/omsorgssenter og de aller eldste få tilbudet. Etter det får yngre personer i risikogruppene tilbud. Se nedenfor om prioritering. Personer i gruppe 1-4 er/vil bli kontaktet av kommunen. Det skal avklares i uke 1 hvordan gruppe 5 - 7 skal kontaktes/gjøres avtale med. For resterende av befolkingen vil nærmere informasjon bli gitt. 

Vi har begynt oppringing av de som er over 65 år, for å høre om du ønsker vaksinen. Vær oppmerksom på at du kan bli ringt fra skjult nummer. 

Dette er i første omgang for å få oversikt over antall. Vi vil senere kontakte deg for tidspunkt for vaksinering. Er du i tvil om du har blitt oppringt ( f.eks dersom du ikke svarer på skjult nr) ta kontakt med Hanne Teigen 916 95 721

* jamfør informasjon fra FHI 30.12.2020 skal helsepersonell med nær pasientkontakt og i kritiske roller kunne få vaksinen samtidig med beboere på sykehjem. 

Vaksineringen skal foregå etter prioriteringen som er fastlagt av sentrale myndigheter:

1. Beboere i sykehjem og helsepersonell*

2. Alder 85 år eller eldre 

3. Alder 75 til 84 år  

4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko 

5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand

6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand

7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Både vaksinen og vaksineringen er gratis. 

Smittevernrådene gjelder fortsatt  

Selv om vaksineringen nå kommer igang, så vil det ta noe tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. 

Derfor må vi fortsette med:

  • god hånd- og hostehygiene
  • å holde 1 meter avstand til andre enn de vi bor sammen med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming 
  • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test