Kreftsykepleie

Kreftsykepleier er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger hjelp, råd eller noen å snakke med. 

Å få diagnosen kreft oppleves som vanskelig og kaotisk for de fleste kreftrammede og deres pårørende. Lurøy kommune har ansatt kreftsykepleier i 20% stilling og hensikten er å bedre kreftomsorgen i kommunen.

Tilbudet omfatter blant annet:

  • En samtalepartner i alle faser av sykdommen.
  • Hjelp til å koordinere hverdagen på en best mulig måte.
  • Råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer.
  • Hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler.
  • Ha oversikt over og hjelpe deg å finne fram i tilbud, rettigheter og muligheter.
  • Gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunen.
  • Ha oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige, likepersoner og andre ikke-kommunale tilbud.

Kreftsykepleier har kontordag på fredager og har telefontid mellom 10-14. Tjenesten er et lavterskeltilbud og man kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege. 

Kontakt

Åpningstider

Kreftsykepleier
Susanne Kibsgaard
Tlf. 952 30 376

Telefontid fredager kl. 10.00-14.00.