Kvarøy fiskeoppdrett tar i bruk sporbare tau i sin sjøproduksjon og utlover finnerlønn for tauverk på avveie

Kvarøy fiskeoppdrett har over tid arbeidet med ulike tiltak for å bedre miljøprofilen på sin lakseproduksjon. Heriblant kan nevnes utvikling av mer miljøvennlig laksefôr, ansettelse av strandryddere i sommersesongen og de har bidratt sterkt inn i "Rent Hav Helgeland" sitt arbeid. 

De har nå også, i samarbeid med Løvold AS, utviklet et tau som skal være gjenkjennbart som "Kvarøytau", ispedd den Kvarøyblå fargen. Dette gjør de for at du som finner tauverk på avveie skal vite hvem som eier det. Og de utlover finnerlønn dersom du melder fra om et slikt funn til tau@kvaroy.no med bilde av funnet tau og kontaktinfo. 

Nå går Kvarøy fiskeoppdrett ut med en pressemelding for at publikum skal gjøres kjent med ordningen. Du kan lese pressemeldingen i sin helhet under bildet.

Klikk for stort bilde 

Oppdrettere tar ansvar

Utallige frivillighetstimer har gått med til å holde Norge rent, men marin forsøpling er fortsatt et problem langs den norske kyst. Plastavfall fra tauverk fra fiskeri og havbruk er karakterisert som en av synderne. Per dags dato har vi liten kontroll på hvor avfallet stammer fra. Dette vil oppdretterne på Kvarøy gjøre noe med.

Sporbart tau

I 2019 startet Kvarøy fiskeoppdrett AS prosjektet med å utvikle et sporbart tau. Med seg på laget har de Løvold AS i produksjon og Mørenot Øksningan for etterbehandling.  Kvarøytauet har et kjennbart design, hvor tauet er tvunnet ispedd den karakteristiske kvarøyblå fargen. Hensikten med designet er at tauet skal være gjenkjennbart for eiere og publikum, slik at tau på avveie kan komme til rette eier for videre håndtering.

Prosjekt med regionale ringvirkninger

Kvarøy fiskeoppdrett har fått levert ett års forbruk av tau fra produsenten Løvold. Tauet som er levert er fra 8mm- 24mm tau; «forbrukstau» som er det typiske tauet som kan havne på havet og forsvinne. I tillegg brukes det kvarøytau til sidetauene i nøtene. Dette tauet er tvunnet i hvit bunnfarge mot kvarøyblå. Grunnen til dette er fordi oppdrettet har fått forespørsel fra møbelprodusenten NCP å levere råstoff med mere hvitt, slik at de kan få riktig farge på sine produkter.

«Vi ønsker å være med på en bærekraftig utvikling. Vi som leverandører må være fremst i skoen når det gjelder å utvikle nedbrytbare og gjenvinnbare produkter til havbruksnæringa.» Dette sier Isabelle Sande, daglig leder ved Løvold AS i Bodø. Hun forteller videre at de er veldig takknemlige for at industrien ber dem om å produsere og levere gjenvinnbare produkter.

Plast er et materiale som er ressurskrevende å produsere, derfor er det viktig at all plast gjenvinnes. Prosjektleder Håvard Olsen forteller at de har et godt samarbeid med Mørenot Øksningan i Herøy for håndtering av plast- ressursene. Der pakkes tauet og sendes videre til prosessering, før plasten igjen blir en råvare som kan brukes til å lage nye, bærekraftige produkter.

Et eksempel på dette er den etter hvert så kjente stolen s- 1500, et designsamarbeid mellom møbelfabrikken NCP på Hemnesberget og arkitekt- byrået Snøhetta.

Finnerlønn

For å sikre seg aller høyest grad av gjenvinning ønsker Kvarøy fiskeoppdrett at publikum melder ifra hvis de finner Kvarøytau på avveie. For å stimulere publikum til å levere inn avfallet til gjenvinning utloves det finnerlønn. Funn meldes til tau@kvaroy.no. For hvert funn doneres et beløp fra Kvarøy fiskeoppdrett til en organisasjon som finneren bestemmer.  Slik håper Kvarøy fiskeoppdrett at tiltaket kan skape positive ringvirkninger både for miljø og samfunn.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder Håvard Olsen
haavard@kvaroy.no
Telefon 97639750

Daglig leder Alf- Gøran Knutsen
alf@kvaroy.no
Telefon 97073532

Daglig leder Løvold AS
Isabelle Sande
is@lovold.no
Telefon 90299808