Ledig stilling som interkommunal samhandlingsleder

  Kommunene på Helgeland (17 kommuner) og Helgelandssykehuset HF, jobber med å formalisere et samarbeid gjennom Helsefellesskap Helgeland. Samarbeidet skal bygge på avtaler og interessefellesskap mellom kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette skal bidra til at innbyggerne får godt koordinerte og likeverdige helse- og velferdstjenester, blant annet basert på intensjonene i avtalen.

Kommunene skal nå ansette en kommunal samhandlingsleder til sekretariatsfunksjonen i Helsefellesskapet Helgeland.  Det vil være en samhandlingsleder for kommunene på Helgeland.

Arbeidsgiver vil være en av kommunene i Helsefellesskapet. Faglig oppfølging av stillingen vil skje gjennom kommunerepresentantene som deltar i strategisk samarbeidsutvalg i Helsefellesskapet- og vertskommunen.

Les mer og søk på stillingen her