Legekontorene er stengt for ordinære konsultasjoner i uke 26

Lege vil være tilgjengelig for akutte hendelser og øyeblikkelig hjelp.

Dette pga ferieavvikling.