Lovundlaks AS søker om permanent utslippstillatelse ved lokalitet 10974 Store Bukkøy N

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Lurøy kommune
Søker: Lovundlaks AS
Søknaden gjelder: Permanent utslippstillatelse.
Søkt størrelse: Ingen endring
Lokalitet: Store Bukkøy N
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º24,043` Ø 12º24,702`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º24,096` Ø 12º25,291`

Kontaktadresse: teknisk@luroy.kommune.no
 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen den 17. januar 2022. 

vedlegg: