LURØY har et hav av muligheter. LIV LAGA: I går. I dag. I morgen!   

Klikk for stort bilde Lurøy kommune med sine 1372 små og store øyer er, som andre kommuner i Norge og verden, sterkt berørt av koronaviruset. Næringsliv og kommune jobber for å opprettholde funksjoner og tjenester, for å sikre et godt tilbud til innbyggere. Flere næringsaktører i kommunen har opplevd å få forbud mot yrkesutøvelse i løpet av timer, andre opplever omsetningssvikt. Barn og ungdom er naturlig berørt, ikke minst gjennom stenging av barnehager og skoler. Voksne er berørt på andre måter, i form av permitteringer, hjemmekontor, hjemmeskole, barnepass og kanskje også med usikkerhet for fremtiden.

Nå må vi virkelig mobilisere vår evne til samarbeid, å skape verdier og klare oss i motgang! En kultur som ligger i ryggmargen vår siden tidenes morgen!

Avstand til hverandre, så vel som en god håndhygiene, er gode tiltak som bidrar til at vi kan hindre spredning av koronaviruset. Den store dugnaden er nødvendig for å holde mest mulig kontroll på denne.

Det er nå det trenges at vi viser solidaritet med eldre, syke, ansatte i helsesektoren, butikkansatte og andre i samfunnskritiske yrker, lokalt og regionalt næringsliv gjennom våre handlinger. Solidariteten vi viser er til den gode naboen, til foreldre, til kollegaen som har et barn med nedsatt immunforsvar, til eneforsørgeren med diabetes, til vennen din som er permittert på ubestemt tid eller som frykter for sin arbeidsplass, til alle som er redde for noen de er glade i! Og til den lokale butikken vår, cateringen som restauranten i nabolaget tilbyr, og til tjeneste­leverandørene vi bruker daglig. Menneskene vi har rundt oss!

Lurøy kommune har opprettet en egen fane med korona-informasjon, med fortløpende informasjon.  Her legges vedtak som kommunen gjør etter smittevernloven, informasjon som er rettet mot brukere av barnehage, skole og oppvekstsenter, fra teknisk etat er det lagt ut informasjon til leverandører, Helse og velferd har lagt ut informasjon om barnevern, helsestasjon, restriksjoner for legekontor, NAV, restriksjoner for omsorgsentre, psykisk helse og rus, sykehus og tannlege. Bedrifter kan finne informasjon som berører næringsliv, herunder oppslag for matvarebutikker, ferger/hurtigbåter, serveringssteder og for veterinærtjenester. Det er, og blir, fortløpende lagt ut lenker som inneholder nyttig informasjon for næringslivet.  Det er lagt ut en samleboks med spørsmål og svar. Her kan det finnes svar på ting du lurer på. Det er også samlet informasjon av mer generell art. I tillegg er det lagt en direkte link til Folkehelseinstituttet. slik at det skal være enkelt å holde seg oppdatert om utviklingen.

Hver for oss skal vi klare dette sammen! Følg FHI sine råd og retningslinjer! Sammen er vi sterkere. Det er viktigere enn noen gang at vi lever, tenker og handler lokalt. Da er det godt å vite at Lurøy har lokalt mye å tilby, og en rikdom av ressurser. Vi oppfordrer alle til å vise omsorg. Ring de du tror kan føle seg ensomme. Ta kontakt. Tilby hjelp. Lytt. Vis omsorg.

Liv Laga. I går. I dag. I morgen!