Lurøy kommune har inngått kontrakt med Dragefossen AS om utbygging av bredbånd på Lurøy innland

Klikk for stort bildeRådmannen har i dag signert kontrakt med Dragefossen AS om utbygging av bredbånd på Lurøy innland.

 

 

Kontrakten innebærer utbygging av fibernett til følgende områder på Lurøy innland:

 • Tonnes
 • Konsvik
 • Kvina
 • Lia
 • Aldersundet
 • Stokkvågen

Følgende elementer inngår i kontrakt med Dragefossen:

 • Tilskuddsramme utgjør 11 758 216,-
 • Omfatter 298 husstander
 • Omfatter 24 næringsvirksomheter
 • For obligatoriske områder benyttes fremtidsrettet teknologi – Fiber (minimum synkron hastighet 100/100 mbit/s)
 • Kundene betaler kr 4 400,- for tilkobling (fiber helt til husstandens vegg) – tjenesteleverandør kommer selvsagt i tillegg.
 • Forpliktet til å tilby nett til nye kunder
 • Skalerbar kapasitet (mangedobling)
 • Prosjektperiode: 1. mai 2021 - 1. september 2022.

Rådmannen er svært fornøyd med at en endelig har lykkes med å få på plass et fremtidsrettet prosjekt, herunder at tilbyder benytter fremtidsrettet teknologi.

Rådmannen vil takke følgende aktører, ordfører og tidligere ordførere for at en nå kan iverksette bredbåndsutbygging på Lurøy innland:

 • Tidligere ordfører Bjørnar Skjæran, bla for å bidra til at Lurøy kommune fikk tilgang til trekkerør gjennom Lifjellprosjektet.
 • Tidligere ordfører Carl Einar Isachsen, bla for sitt arbeid med tilrettelegging for viktige møter og sikring av finansiering.
 • Ordfører Håkon Lund, bla for sitt arbeid med å få avklart strukturer og bidrag til finansiering av utbyggingen.
 • Håvard Vanebo for bistand med søknad NKOM og anbudsgrunnlag – Vanebo skal følge prosjektet til det er i mål.
 • Nordland fylkeskommune (Henry Andorsen og Hans Jørgen Kibsgaard) for godt samarbeid, bla mht. NKOM - søknad og anbudsprosessen.

Klikk for stort bildeFra venstre: rådmann Karl-Anton Swensen, Tor Inge Nymo, Steinar Maarnes, Truls Paulsen.

Rådmannen ser frem til at en nå endelig kan starte arbeidet med utbygging av bredbånd på Lurøy innland, noe som vil være avgjørende for bosetting, utvikling av næringslivet og for utvikling av de kommunale tjenestene – bla et hurtig og fremtidsrettet nett for oppvekstsentrene på fastlandet.

Rådmannen ser frem til godt samarbeid med Dragefossen AS.

 

Gule områder er utbyggingsområder. Øvrige er opsjonsområder som enkeltvis vil bli vurdert.

Klikk for stort bilde