Lurøy kommune søker tilsynsførere, besøks- og avlastningshjem og støttekontakter

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. 

Sosial- og barneverntjenesten gir veiledning i alle oppdrag. 

For alle oppdragene kreves det politiattest.

Det gis lønn, utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse etter gjeldende satser. 

Kontakt

Sigrunn Olsen