Lurøy legekontor har redusert kapasitet uke 37

På grunn av sykdom og ferieavvikling har Lurøy legekontor redusert kapasitet i uke 37. Enkelte pasienttimer må derfor flyttes. Den det gjelder vil bli kontaktet. 

Legekontorets telefon er betjent som normalt. Bruk gjerne legekontorets nettløsning til bestilling av timer. 

Ved behov for legevakt ring 116 117. 

Ved akutt hjelp ring 113.