Lurøy Voksenopplæring arrangerer samfunnskunnskapsprøve den 28. april 23

Dette blir siste mulighet for 50-timers samfunnskunnskapsprøve for personer omfattet av introduksjonsloven og som er bosatt før 1. januar 2022.

Etter sommeren vil det kun bli mulig å ta prøven etter den nye læreplanen med 75-timers pensum.

Ta kontakt med Line Johnsgård for mer informasjon og påmelding.

Fristen for påmelding er 12. april 23 til e-post line.johnsgard@oppvekst.luroy.no