Melding om covid-19 positiv innbygger.

Helsetjenesten har i dag 13.9.21 fått melding om en positiv covid-19 smittet innbygger. Vedkommende verken oppholder seg eller har vært i kommunen den siste tiden.