Nå er det på tide å søke midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør midler til tilskudd for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken!

Tilskuddene tildeles første halvår i 2022 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.
Tiltak det kan søke tilskudd til må være holdningsskapende, for eksempel kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Sykkelopplæring er for eksempel et viktig tiltak for å forebygge skader i trafikken. På nettsiden Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre. Hos Trygg Trafikk finnes det også mye materiell tilgjengelig som kan benyttes ved tiltak som omhandler trafikksikkerhet. Mer informasjon finnes her (PDF, 226 kB).

Frister for å søke tilskudd første halvår 2022:
Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak:

  • 1.februar

Prosjekt trafikksikkerhetstiltak:
NFTU gir også tilskudd til holdningsskapende prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. NFTU oppfordrer til prosjekter som støttet opp under regionale og nasjonale målsetninger.

  • 15.januar
  • 15.mai

Det er ulike retningslinjer for de to tilskuddsordningene, les mer om det:
Retningslinjer for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

Søknaden leveres elektronisk:
Trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune (nfk.no)