Ønsker din bedrift å tilby praksisplasser for flyktninger som er bosatt i Lurøy kommune?

Lurøy kommune har vedtatt å bosette 25 flyktninger. Flere flyktninger er allerede bosatt i kommunen, mens andre vil bli bosatt etter hvert. Ett ledd i Introduksjonsprogrammet er å ha arbeidspraksis hos en/flere bedrifter over en viss periode.  Lurøy kommune har gjennomført to informasjonsmøter med bedrifter på Sleneset og Onøy/Lurøy. 

I møtene var det flere som hadde spørsmål. Spørsmålene og svarene vil bli lagt her etter hvert som vi finner løsninger.

Flyktningene som blir bosatt i Lurøy vil ha ulike utdannelser, fagkompetanser og praksis.

Når flyktninger ankommer Lurøy kommune vil de ta del i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet er individuelt tilpasset og går over 6 måneder.

Språkopplæring er en sentral del av introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet inneholder også arbeidspraksis. Flyktningene vil få språkopplæring noen dager i uka, og skal i tillegg ha arbeidspraksis. Hvilke dager (ev timer per dag) med arbeidspraksis vil være forskjellig, ut fra individuell tilpasning.    

For å kunne gi flytningene best mulig utbytte av introduksjonsprogrammet er det ønskelig at arbeidspraksisen som tilbys er hensiktsmessig og tilpasset flyktningens bakgrunn og språkferdighet. Det betyr at det vil være behov for ulike praksiser og (gjerne) bredde i tilbudet.

Lurøy kommune ønsker kontakt med bedrifter som vurderer å kunne tilby arbeidspraksis. Arbeidspraksis bidrar til å integrere flyktninger i lokalsamfunnet, gir dem nettverk, språktrening og vil kunne være en fin måte en bedrift kan rekruttere potensielle nye sysselsatte i sine bedrifter. Å tilby arbeidspraksis har ingen kostnader for bedriften. 

Stilte spørsmål i informasjonsmøter mellom Lurøy kommune og bedrifter:

Dersom du ønsker å tilby praksisplasser, fyll ut informasjon/behov/tilbud, og send oss (DOCX, 16 kB)!