Ønsker du å drive Sommerskole i Lurøy, i sommer?

Lurøy kommune har mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet for å tilby gratis Sommerskole til barn og unge i kommunen. Målgruppen for Sommerskolen er barn og unge fra 1. – 10. trinn.

Sommerskolen skal være en arena der barn og unge kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021.

Lurøy kommune ønsker at Sommerskolen skal fremme mestring og motivasjon, og ønsker tilbud som lar barn og unge få utfolde seg på andre arenaer enn de mer formale skoleaktivitetene. Med å delta på Sommerskolen kan barn og unge lære noe nytt, mestre utfordringer, oppleve kulturelle og fysiske aktiviteter og treffe jevnaldrende med samme interesser. Og viktigst av alt – å delta på Sommerskolen skal være GØY!

Siden Lurøy kommune ikke har kapasitet til å gjennomføre Sommerskole selv, inviteres lokale organisasjoner, lag og foreninger til å komme med tilbud.
 
Lurøy kommune ønsker tilbud innenfor følgende alderskategorier:
 1. Aldersgruppen 1. – 4. trinn
 2. Aldersgruppen 5. – 7. trinn
 3. Aldersgruppen 8. – 10. trinn
 4. Aldersblandet tilbud

Innhold og krav for gjennomføring av Sommerskolen:

 • Tidspunkt for gjennomføring:
  • Sommerskolen kan gjennomføres i uke 26, 27 og 32.
   • Innholdsleverandører må kunne levere innhold i en, eller flere, av disse ukene
   • Sommerskolen skal ha tilbud i tidsrommet 0900 – 1400, til sammen 20 timer, mandag til fredag
 • Sted:
  • Sommerskolen kan tilbys i en eller flere skolekretser
 • Antall:
  • Sommerskolen må kunne ta imot grupper på minimum 5 elver - maksimalt 30
  • I tilbudet må hvilke aldersgruppe(r) og sted som inngår i tilbudet inngå. Det er mulig å gi tilbud i flere kretser
  • Tilbudet må være åpent for alle i aldersgruppen og ved påmelding (ikke kun for egne medlemmer)
 • Organisering og innhold:
  • Tilbudene i sommerskolen skal inneholde fysisk aktivitet, kulturell aktivitet og aktivitet utendørs hver dag.
  • Legg med dagsplan med planlagte aktiviteter tilpasset målgruppen
  • Tilbudet må ha fast base/oppmøtested, disponere egnede lokaler innendørs med nødvendige fasiliteter. Dersom det er ønskelig kan Lurøy kommune etter nærmere avtale bistå med lokaler. Dette må avklares før tilbudet leveres.
  • Innholdet i sommerskolen skal være livssyns- og politisk nøytralt
 • Sikkerhet:
  • Tilbyder må framvise til gyldige politiattester for ansatte som skal jobbe i sommerskolen.
  • Smittevernhensyn må ivaretas på en forsvarlig måte.
 • Utvelgelse:
  • Lurøy kommune vil i utvelgelsen vektlegge at alle kretser mottar tilbud.
  • Ved utvelgelse vektes innhold 60% og pris 40%
  • Tildeling av kontrakt gjøres 31. mai.
  • Etter kontrakt er inngått åpnes det for at tilbyder kan gjøre tilbudet kjent for målgruppen
 • Frist:
  • Frist for å gi tilbud er 20. mai

Høres dette interessant ut? Ønsker du å tilby Sommerskole i sommer? Har du flere spørsmål?

Lurøy kommune inviterer til åpent informasjonsmøte 11. mai kl. 1100 på TEAMS. For påmelding, send mail til oppvekst@luroy.kommune.no

Kontakt

Sentralbord Oppvekst

Bilde

Klikk for stort bilde