Oppdatering omkring steinsprang fra Lovundfjellet den 23.april

Torsdag den 23.april 2020 ble det varslet om flere steinsprang fra et området på Lovundfjellet.

Det ble så fort været tillot det gjennomført filming av det aktuelle området med drone.

Filmen er så benyttet som grunnlag for geolog sin vurdering av hendelsen. Vi har i dag mottatt vurdering fra NGI.

NGI skriver i sin rapport datert 28.04.20:

"Vårløsning, med regn og overgang til milde temperaturer, var trolig årsak til steinspranghendelsen torsdag 23. april. Utfallet er vurdert til å være mellom 500-2000 m3, og utløpslengden ligger innenfor faresone med årlig nominell sannsynlighet lik 1/1000 (20091986-00-3-R) på Figur 3.

Det vurderes at det er svært sannsynlig, og det må forventes, videre utfallsaktivitet fra løsneområdet til hendelsen 23. april. Dette vil imidlertid trolig kun utgjøre utfall med enkeltblokker, trolig opp mot maksimalt 1-2 m3. Det vurderes da at utløpslengde på nye utfall vil tilsvare utløp til hendelsen fra 23. april, og uansett trolig ikke gå utover faresonegrense fra 2009. Dette kan likevel ikke utelukkes uten detaljerte beregninger og eksakt registrering av utløpslengde i felt. 

Blokkstørrelsen i skredavsetning ser ut til å være størst ut mot det lengste registrerte utløpet, og er antatt å være opp mot 2 m3. Primært er blokkene i skredavsetningen vurderte å være mindre enn 0,75-1,0 m3."

Klikk for stort bilde 

Lurøy kommune tar vurderingen fra NGI til etterretning.

Som NGI skriver så er steinene stoppet godt innenfor det området som etter undersøkelser i 2009 ble vurdert som potensielt rasområde og det vurderes derfor ikke som trolig at fremtidige steinsprang fra området vil gå ut over dette området. (Område for potensielt rasområde er det ikke tillatt å bygge i.)

Lurøy kommune vil få vurdert om det er behov for ytterligere undersøkelser av området.