Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivstiltak i kommunene

  I 2022 er det satt av 90.000, - til fondet. Kr. 15.000, - pr kommune.

Lag og foreninger, skoler og barnehager inviteres herved til å søke på disse midlene til friluftslivsretta prosjekter for allmennheten. Prosjektene skal godkjennes av administrasjonen i Pf og kommunens faglige kontaktperson i fellesskap. Prosjektene skal være i tråd med formål og satsninger for friluftsrådet, og realiseres i det aktuelle driftsåret. Midlene betales ut etterskuddsvis og etter tilsendt faktura og dokumentasjon på oppstart av og/eller utført arbeid.

Søknadsfrist for midler i 2022 settes til 30.9.

Kriterier:

 • Søker må ha eget org.nr og være en ideell organisasjon, medlemsforening eller skole/barnehage.
 • Privatpersoner kan ikke søke.
 • Tiltaket må være tilgjengelig for allmenheten
 • Tiltaket krever egeninnsats i form av delfinansiering og/eller dugnad tilsvarende tilskuddets størrelse.
 • Eksempel på tiltak:
  • Turkart
  • Klopping og skilting av turløyper.
  • Infrastruktur tilknyttet turløyper.
  • Gapahuk, bålplass o Naturleikeplass
  • Utstyrsbase
  • Mm.

Pål Vinje, daglig leder.