Pressemelding - Slukkeavtale Brann og redning mellom Rødøy og Lurøy kommuner

 Ordførere i Rødøy og Lurøy har signert samarbeidsavtaler for områdene Øresvik krets (Buneset – Dala) i Rødøy og Sørnesøy og Hestmona i Lurøy   

Lurøy kommune  

Avtalene innebærer at Lurøy har ansvar for aktiv innsats på land i Øresvik krets i Rødøy kommune når det gjelder brann og redning.   Rødøy har samme ansvar på Sørnesøy (Nesøya) og Hestmona (Storselsøy) i Lurøy kommune.

Administrative forhold (søknader mm) og forebyggende arbeider (inkludert feiing) overføres ikke.

Avtalen trer i kraft fra i dag (1.juli 2022), og har en varighet på 15 år.

Brannsjefene i kommunene er glad for at avtalene nå er på plass og satt i drift. Dette vil være med på å sikre en god og trygg løsning for innbyggerne i disse områdene.

 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid mellom kommunene innenfor brann og redning.

 

Huks at nødnummeret til brannvesenet er 110 uavhengig av hvor du bor.

Mvh 

Kjetil Hansen Brannsjef i Rødøy

Atle Henriksen Brannsjef i Lurøy