Råd og anbefalinger fra Lurøy kommune, gjeldende fra 25.03.2021

Klikk for stort bildeRegjeringen har innført strengere nasjonale tiltak. Tiltakene er gjeldende fra torsdag 25. mars, også for innbyggere, bedrifter og besøkende i Lurøy.  De nasjonale tiltakene finner du på kommunens nettside, og er linket direkte til FHI og Helsenorge, (disse oppdateres fortløpende ved endringer).

De nye anbefalinger innebærer flere skjerpelser. De viktigste omhandler utvidelse av avstandskravet til andre, fra en til to meter, anbefaling om maks ti sosiale kontakter per uke og maks to gjester på besøk. Alle reiser som ikke er nødvendig anbefales utsatt. Videre anbefales det at varehus og kjøpesenter kun benyttet av egne innbyggere. Det betyr at besøk til andre kommuner for handling på disse frarådes.

Påskeferien

De nye anbefalingene gjelder også i påskeferien. Det aller viktigste er at vi denne påsken reiser så lite som mulig og møter så få som mulig for å hindre at smitten sprer seg. Ivareta anbefalingen om å holde to meter avstand, unngå steder der mange mennesker samles og bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand.

Anbefalingen om å bare ha besøk av to personer og to meters avstand gjelder både hjemme og på hytta.

Smittevernet gir begrensinger med å møtes innendørs. Mange forbinder påsketiden med aktivitet og møter på sosiale arenaer. I år vil det være vanskelig å møtes slik som tidligere, med de nasjonale begrensinger og anbefalinger som gjelder. Vi vil derfor minne om at det er mulig å møtes utendørs, og anbefaler derfor å heller gjøre aktiviteter og ha sosial sammenkomst ute så fremt avstandsbegrensning og antallsbegrensning overholdes.

Dersom du har hytte i Lurøy, er det fullt mulig å benytte denne, men da kun med egen husstand. Kommer du fra et område med høy smitte, bør du ikke overnatte på hotell eller tilsvarende overnattingssteder i påsken. Du bør heller ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Hvis du bor på et sted der kommunen fraråder besøk hjemme – bør du heller ikke ha besøk der du tilbringer påsken.

Videre gjelder viktige anbefalinger:

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke.
 • Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest.

Hvis du trenger mer utdypende informasjon, les de nasjonale anbefalingene

De nye reglene

 • Forbudt å skjenke av alkohol over hele landet.
 • Forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
 • Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere.
 • Svømmehaller skal holdes stengt. Denne uka er siste uka kommunen holder disse åpent
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud holdes stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

De nye anbefalinger innebærer:

 • Anstandskrav til andre utvides fra én-meteren til to-meter. Dersom det ikke er mulig å holde to meter avstand anbefales bruk av munnbind
 • Færre kontakter, med maks ti sosiale kontakter per uke og maks to gjester på besøk
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du ikke dra på overnattings­besøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Kjøpesenter og varehus anbefales kun brukt av innbyggere i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent.
  • unntak dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Hold deg gjerne oppdatert via  Folkehelseinstituttet og Helsenorge. Helsenorge har en informasjonstelefon om korona som er betjent mellom kl. 08:00 og 15:30, hverdager. Informasjonstelefonen kan svare på norsk, engelsk, arabisk, somali, polsk og urdu. Nummeret er: 815 55 015