Salg av eiendom på Sleneset (Sleneset gamle Helsehus)

Lurøy kommune skal selge Oddaveien 2/4, 8762 Sleneset.

Eiendommen skal selges som den er, til høystbydende.

Eiendommen vil få eget matrikkelnummer før salget, ny eiendom vil bli på ca. 1400 m2

Eiendommen er lokalisert sentralt på Sleneset ved Sleneset oppvekstsenters skolebygg. Det er adkomst fra kommunal vei, med gruset innkjørsel med parkeringsplass for 1-2 biler. Bygget er, i utgangspunktet, 2 enheter, med flere rom. Areal (BRA) 162 m2. Opprinnelig var bygget til legekontor, og ble i sin tid påbygget med tannklinikk. De siste årene har bygget vært brukt som bruktbutikk, frisørsalong, fotterapeut, aromaterapeut, rockeverksted og ungdomsklubb.

Bygget har behov for vedlikehold. El-anlegg er kontrollert og godkjent i løpet av de siste årene.

Byggeår er 1959/60, tilbygg oppført i 1972. For detaljer angående tilstand, planløsninger, etc. henvises det til  takstrapport og plantegninger. (PDF, 2 MB) Det gjøres oppmerksom på at tegninger kan fravike noe i forhold til eksisterende bygg. 

Markedsverdi er i takst satt til kr. 850 000. Bud under dette vil bli vurdert.

Visning for eiendommen gjennomføres fredag 25.november klokken 10:00- 11:00. Det er også mulighet for å se på bygget på andre tidspunkt, kontakt da Hallgeir Moe på mobil 91913472 for avtale.

Salgsprosess:

  • Første gangs bud sendes per e-post til atle.henriksen@luroy.kommune.no eller per brev adressert til Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes
  • Bud må være mottatt av kommunen innen den 2. desember 2022 kl. 14.00
  • Det vil så bli gjennomført budrunde per e-post tirsdag den 6.desember fra kl. 12.00 (blant dem som har levert inn bud innen fristen)

Lurøy kommune forbeholder seg retten til å forkaste alle innkomne tilbud dersom de vurderes å være for lave.