Sjakktilbud til fritidsklubber for ungdom

Sjakk & Samfunn ønsker våren 2022 å samarbeide med fritidsklubber om å skape lavterskel sjakktilbud for ungdom.

Alle fritidsklubber og andre med tilbud for ungdom, kommunale så vel som private, kan melde seg på og motta gratis sjakkutstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn. Påmeldingsskjema finner dere her: https://www.sjakk.no/samfunn/v%C3%A5re-prosjekter/fritidsklubber

Med vennlig hilsen

Martin T. Johannessen

Prosjektleder Sjakk & Samfunn

Norges Sjakkforbund
e-post:
martin@sjakk.no
tlf: 95 18 02 05

http://sjakk.no/samfunn
Følg oss på Facebook