Står du i manntallet?

For at du skal kunne stemme i Lurøy på valgdagene må du stå i manntallet.

Manntallet legges kun ut til offentlig ettersyn hos Lurøy kommune og du kan sjekke om du står der ved å ringe telefon 90 27 82 25. Dette er et smitteverntiltak pga covid-19.

Manntallet legges ut fra 19. juli og ligger ute til og med valgdagen.