Støtte til utskifting av veglys i 2020

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys også for 2020.

Det er avsatt 150.000 kr til dette formålet i år

Klikk for stort bilde Lurøy kommune  

Det er nå klart for å kunne søke om tilskudd for 2020 (NB! det blir bare 1 søknadsrunde i år)

Søkere kan bare være lysforeninger eller tilsvarende, enkelt personer kan ikke søke.

Det kan gis tilskudd til utbygging og renovering av veglys langs fylkesveier, kommunale veier og private veier med offentlig ferdsel

Klikk for stort bildeVei på Aldra

 

 

 

 

 

 

 

Se øvrige regler og vilkår i vedlagte dokumenter

Søknadsfrist er satt til den 24.april 2020

Her kan du finne reglene og søknadsskjema (pdf) (PDF, 439 kB)

Her er søknadsskjema i word (DOCX, 29 kB)

 

Søknader sendes til:

Lurøy kommune, teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, eller epost teknisk@luroy.kommune.no

Spørsmål om ordningen kan rettes til Atle Henriksen, tlf 75091600, epost atle.henriksen@luroy.kommune.no