Støtte til utskifting av veglys i 2022 - ekstra søknadsrunde

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys  for 2022.

Siden alt ikke ble tildelt i søknadsrunden i vår så lyses dette nå ut på nytt.

Søknadsfrist er den 30.august 

 Bonekraveien 

Søkere kan bare være lysforeninger eller tilsvarende, enkelt personer kan ikke søke.

Det kan gis tilskudd til utbygging og renovering av veglys langs fylkesveier, kommunale veier og private veier med offentlig ferdsel

 

Valhallveien 

Se øvrige regler og vilkår i vedlagte dokumenter

Søknadsfrist er satt til den 30.august 2022

Her kan du finne reglene (pdf) (PDF, 206 kB)

Her er søknadsskjema i word (DOCX, 29 kB)

 

Søknader sendes til:

Lurøy kommune, teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, eller epost teknisk@luroy.kommune.no

Spørsmål om ordningen kan rettes til Atle Henriksen, tlf 75091600, epost atle.henriksen@luroy.kommune.no