Tilskuddsmidler til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern 

Klikk for stort bildeEieren av dette stabburet-naustet i Tana har fått midler til årringdatering og istandsetting. Bygningen viste seg å være fra 1833, og er dermed en av de eldste samiske bygningene i Finnmark. Foto Sametinget.Sametinget har lyst ut tilskuddsmidler til private eiere av freda samiske bygninger og til fartøyvern.

Elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskudd til freda samiske bygninger og for fartøyvern finner du på Riksantikvarens nettsider.

Sametingets seksjon for Bygningsvern, Skjøtsel og Kulturlandskap kan kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Tilskuddene  gjelder for 2021

Søknadsfrist: 1.november 2020

 

Lars-Børge Myklevold

Seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

 

Kjartan Gran

Seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no

+47 78 48 42 84