UNGJOBB - for arbeidssøkere

Ungjobb er et årlig tilbud til ungdom som bor i Lurøy kommune. Kommunen kan finansiere 50 % av lønnen til ungdom som skaffer seg jobb i Lurøy kommune. Dette gjelder ungdom som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret. 

  • Ungjobb kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etat. Det er i utgangspunktet ungdommen sin oppgave å skaffe seg jobb/avtale med en arbeidsgiver.
  • Hvis ungdommen ikke klarer å få avtale med en bedrift/arbeidsgiver, kan Lurøy kommune være behjelpelig med å skaffe jobb.
  • Søknad på Ungjobb skal sendes via Ledige stillinger.
  • Arbeidskontrakt skrives med Lurøy kommune.
  • Kommunen kan dekke lønn på inntil 70 timer, og betales etter gjeldende tariff.
  • Lønn blir utbetalt når kommunen mottar timeliste underskrevet av arbeidsgiver.
  • Dere vil få tilsendt alle papirer (kontrakter, avtaler og timelister) på epost.
  • NB. Husk at frikort må bestilles hos skatteetaten dersom du regner med å tjene mindre enn 55.000,- inneværende år.

  • Søknadsfrist 10. juni            

                                    VELKOMMEN TIL SOMMERJOBB I LURØY KOMMUNE!

Kontakt

Marianne Aasvik

Marianne Aasvik

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00