Vil du være med på å  gi gode tjenester i Lurøy?

Lurøy kommune har målsetting om tidlig innsats og forebygging ved tverrfaglig samarbeid. Psykisk helsetjeneste består av psykisk helsearbeider og psykologressurs og inngår i et tverrfaglig team i etaten.

Stillingen gjelder oppfølging av hjemmeboende med psykiske lidelser og/eller ruslidelser og skal bidra til å legge til rette for mestring av helseutfordringene i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Tjenesten har et tett samarbeid med omsorgstjenesten, barnevernstjenesten, helsesykepleiere og oppvekstetaten og inngår i tverrfaglige samarbeidsmøter.  Du skal ha din faste arbeidsplass på Onøy.

Her er en hilsen fra psykolog Astrid

Søk her