Vinnere av årets strandryddekonkurranse, i regi av Rent Hav Helgeland, ble ungdomstrinnet ved Onøy/Lurøy oppvekstsenter!

 Ungdomstrinnet ved Onøy Lurøy oppvekstsenter stakk av med seieren i skolekonkurransen, som ble utlyst av Rent Hav Helgeland, i forbindelse med årets strandryddeuke! Alle klasser som hadde et ryddeopplegg under strandryddeuka ble oppfordret til å sende inn bilder og beskrivelse av aktiviteten til Polarsirkelen friluftsråd og ville med det være med i trekningen av en gratis klassetur med RIB, sammen med Visit Nesna.

De flittige elevene kan nå altså se frem til en spennende dag med fart og moro, som belønning for sin innsats!

Lurøy kommune gratulerer med flott innsats og velfortjent premie!

Her er bidraget lærer Trond Even Jørgensen sendte inn på vegne av elevene sine:

Torsdag 9. september gjennomførte ungdomstrinnet ved Onøy/Lurøy oppvekstsenter strandryddedag. Området som var valgt ut for dagen var Røssøya, lita øy ved Onøy. Det var 12 elever som var til stede denne dagen. Vi delte inn i grupper slik at vi ble mer effektiv. Ryddingen ble bare avbrutt av en liten grillpause. Siste del av dagen brukte vi til «stormrydding». Elevene fikk sitte på båt og ble sendt opp i små grupper på land på små fjære, bukte, store steinsamlinger, og der vi så det var samlet søppel. Vi fikk ryddet der dere kan se at det er avmerket på satellitt-foto av øya.

Til sammen ble det samlet 20 sekker og noen isopor/plastkasser, dunker osv.