Vurdering av smitteverntiltak i Lurøy kommune - fra og med 22.01.21

Formannskapet stiller seg bak regjeringens nasjonale tiltak gjeldende fra og med 20. januar 2021 (med unntak av skjenking av alkohol på serveringssteder).

I tillegg stiller formannskapet seg bak Stortingets endring av skjenkeregler da Lurøy kommune for tiden har lavt smittepress.

 

Følgende nasjonale retningslinjer presiseres gjeldende i Lurøy kommune fra og med fredag 22. januar 2021:

 • Det åpnes for alkoholservering i sammenheng med matservering (gjelder kun de som har matservering)
 • Skjenkestopp ved midnatt.
 • Gjester som skal ha alkoholservering i forbindelse med matservering må være ankommet serveringsstedet innen kl. 22.00
 • Alkoholserveringen kan på kort varsel bli inndratt av administrasjonen i Lurøy kommune som følge av smittespredning, nye nasjonale føringer og lignende, noe virksomhetene selv må holde seg oppdatert på.
 • Formannskapet legger til grunn at serveringsstedene opprettholder strenge/nasjonale smitteverntiltak.
   
 • Formannskapet åpner for at Lovund treningssenter kan starte opp sin bruk av treningssentret fra og med fredag 22. januar 2021.
  • I tillegg til de krav som blir stilt fra kommunen vedrørende bruk av fellesareal og lignende i flerbrukshallen vil treningssentret omfattes av kravene som er angitt i covid-19 forskriften § 15b, bla følgende krav:
   • Det bør være minst 1 meters avstand mellom de trenende til enhver tid, og minst 2 meter ved trening med høy intensitet. I mindre fysisk krevende gruppetreninger, som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig.
   • Håndhygiene bør utføres før og etter treningsøkten.
   • Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr.
   • For utstyr som berøres med hendene over tid (f.eks. manualer og treningsapparater), bør brukeren rengjøre i henhold til vanlige rutiner, og senteret bør rengjøre ved dagens slutt.
   • Unngå kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved apparater/stasjoner.
   • Sentrene bør lage en oversikt eller plan over maksimalt antall personer som kan være til stede samtidig på senteret, basert på gjeldende avstandskrav og tilgang til garderober, toaletter og dusjfasiliteter.
  • Bransjen selv har utviklet en bransjestandard for smittevernfaglig forsvarlig drift med innspill fra helsemyndighetene. det forventes at Lovund treningssenter følger denne.
  • Administrasjonen i Lurøy kommune vil på kort varsel kunne stenge tilgangen til treningssentret hvis ikke nasjonale krav og pålegg fra kommunen følges.

Det vises forøvrig til de nasjonale tiltak (bortsett fra tiltak for restauranter, kafeer, barer)

Klikk for stort bilde