Besøk ved våre omsorgssentre

På grunn av smittehensyn videreføres besøksreglene ved våre omsorgssentre

NB! Besøk må avtales med personal

 • Ved besøk:
  • Sprit hendene
  • Husk hånd- og hostehygiene
  • Hold deg hjemme hvis du har symptomer eller er syk
  • Besøkende som ikke er vaksinert skal bruke munnbind
  • Benytt inngang direkte til brukerens boareal, dersom det er mulig
  • Fellesarealene er ikke tilgjengelig for eksterne
  • Registrering av besøkende opprettholdes på liste