Det er vedtatt endringer i covid-19-forskriften. Disse trådte i kraft 14. september.

Alle som mistenker at de er smittet for covid-19, kan nå bli testet. Du trenger ikke henvisning fra lege

Lurøy kommune har for tiden (juni 2020) ikke særskilte innskrenkende tiltak for skjenke- og serveringssteder i kommunen. Det vil si at det for tiden er følgende nasjonale krav og anbefalinger som er rådende.

Trykk på tittel for å se hele saken.

Lurøy kommune har behov for ekstra helsepersonell i viktige funksjoner, blant annet på omsorgsentrene og på legekontorene.

 Folkehelseinstituttet har nå meldt ut at Corona situasjonen i Norge går inn i en ny fase ettersom det nå er personer i Norge hvor man ikke kjenner smittekilden. Corona kan ikke sammenlignes med vanlig influensa da sykdommen er helt ny i Norge; der finnes ingen vaksine og ingen har immunitet. Derfor er eneste tiltak å hindre smitten og vi må alle stå sammen for at forhindre smitten i vårt lokalsamfunn i en dugnad for å beskytte hverandre og spesielt de eldre og svake. For den enkelte kan tiltakene kjennes drastiske, men erfaringer fra utlandet viser at dette er en alvorlig sykdom med potensiale til å legge ned helsevesenet. Det er viktig at vi forhindre smitte, så færre får sykdommen og forsinke utbredelsen av smitten, så helsevesenet får kapasitet til å behandle de syke ordentlig.

Folkehelseinstituttet har lørdag kveld (07.03.20) opplyst om at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus bør holde seg hjemme. Dette uansett om de har symptomer på sykdom eller ikke.

Ytterligere 4 prøvesvar er kommet tilbake med negativt resultat. Det betyr at i alt 8 prøver er negative.
Kommuneoverlege Andreas Dyrkjær sier at vi har noen få prøver igjen som vi venter svar på, men stort sett hele reisefølget er kommet ut av isolasjon.