Lurøy kommune har for tiden (juni 2020) ikke særskilte innskrenkende tiltak for skjenke- og serveringssteder i kommunen. Det vil si at det for tiden er følgende nasjonale krav og anbefalinger som er rådende.

Trykk på tittel for å se hele saken.

Lurøy kommune har behov for ekstra helsepersonell i viktige funksjoner, blant annet på omsorgsentrene og på legekontorene.

 Folkehelseinstituttet har nå meldt ut at Corona situasjonen i Norge går inn i en ny fase ettersom det nå er personer i Norge hvor man ikke kjenner smittekilden. Corona kan ikke sammenlignes med vanlig influensa da sykdommen er helt ny i Norge; der finnes ingen vaksine og ingen har immunitet. Derfor er eneste tiltak å hindre smitten og vi må alle stå sammen for at forhindre smitten i vårt lokalsamfunn i en dugnad for å beskytte hverandre og spesielt de eldre og svake. For den enkelte kan tiltakene kjennes drastiske, men erfaringer fra utlandet viser at dette er en alvorlig sykdom med potensiale til å legge ned helsevesenet. Det er viktig at vi forhindre smitte, så færre får sykdommen og forsinke utbredelsen av smitten, så helsevesenet får kapasitet til å behandle de syke ordentlig.

Folkehelseinstituttet har lørdag kveld (07.03.20) opplyst om at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus bør holde seg hjemme. Dette uansett om de har symptomer på sykdom eller ikke.

Ytterligere 4 prøvesvar er kommet tilbake med negativt resultat. Det betyr at i alt 8 prøver er negative.
Kommuneoverlege Andreas Dyrkjær sier at vi har noen få prøver igjen som vi venter svar på, men stort sett hele reisefølget er kommet ut av isolasjon.

 

Det er nå kommet foreløpige svar på de fire første prøver for Korona-virus. Alle fire prøver er negative.

De isolerte i kommunen skal fortsatt være isolerte til vi får endelige svar på alle 10 prøver – men det er selvfølgelig bra for de involverte å vite at det tyder på at prøvene er negative.

Mvh Andreas Dyrkjær
Kommuneoverlege

En fjerdedel av et reisefølge på omkring 40 personer er isolert hjemme i Lurøy på grunn av feber og hoste etter reise i Italia.

De siste dagene er flere områder blitt rammet av Korona-virus. Akkurat nå i forbindelse med vinterferien vil det kunne være innbyggere i Lurøy som returnerer fra noen av disse områdene. Det sendes derfor ut oppdatert informasjon.

Ifølge avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet: fraråder (vi) ikke reise til disse områdene, men ber publikum følge med på våre nettsider for råd og informasjon.