Lurøy kommune har fått tildelt kr 1.294.072 i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. Det er særskilte prioriteringer ved denne utlysningen, og disse prioriteringene er basert på statlige føringer. Midlene er søkbare og kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører.

Formannskapet behandler og fordeler midlene.

Ordningen faller inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Lurøy kommune har for tiden (juni 2020) ikke særskilte innskrenkende tiltak for skjenke- og serveringssteder i kommunen. Det vil si at det for tiden er følgende nasjonale krav og anbefalinger som er rådende.

Trykk på tittel for å se hele saken.

Lurøy kommune understreker at det er de nasjonale forskrifter og retningslinjer som gjelder. Den 27.03.20 ble Covid-19 forskriften fattet og denne angir at serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde 1, gjerne 2 meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir ivaretatt.

Flere bedrifter i Lurøy vil, på ulike måter, bli berørt av koronaviruset. ​Vi har samlet informasjon som kan være aktuell for deg å kjenne til. Informasjonen vil bli fortløpende oppdatert.