Alle elevene får et tilbud på skolen i løpet av uken. Det vil være lokale tilpasninger på oppmøtetid, mv. Det henvises til detaljert informasjon fra den enkelte skole/oppvekstsenter.

Vi gleder oss til å få elevene til skolen, og ta hverdagen sakte tilbake.

Hjemmeskole for 5. – 10. trinn fortsetter inntil videre.

Etter å ha holdt barna hjemme fra barnehagen siden 13 mars, er vi nå over i en periode hvor skal ta tilbake en hverdag som både blir kjent og ny for oss alle.   Barnehagene skal innføre nye rutiner samtidig som barnets behov for omsorg og lek ivaretas.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen.

Lurøy kommune planlegger for en gradvis åpning  i tråd med nasjonale  føringer.

 

  • 20. april åpner barnehagene
  • 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn og SFO

Alle landets barnehager og skoler skal fortsatt være stengt til og med 13. april.

Perioden kan bli forlenget.

Skoler og barnehager i Lurøy er nå stengt.  Kommunen skal vurdere å tilby et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever fra 1.-4. trinn dersom begge foreldrene jobber med kritiske samfunnsfunksjoner.

I tråd med nasjonal beslutning stenges alle barnehager og skoler i Lurøy kommune fra 13.03.2020 til og med 26.03.2020 i første omgang.

 

 

 

 

 

 

 

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).