Info til leverandører

Lurøy kommune har innført restriksjoner ved våre bygg.

Omsorgssentre

Først og fremst blir de strengeste tiltakene innført ved omsorgssentrene. Der er dørene nå stengt og kun personell og besøkende med tillatelse kan komme inn. Dette for å begrense faren for smitte ovenfor de sårbare beboerne. Dette medfører at dere som entreprenører ikke kan gå fritt rundt i byggene men har de samme restriksjonene som alle andre.

Øvrige kommunale bygg

Også i øvrige kommunale bygg skal det tas forholdsregler. Vi innfører fra og med 12.03.20 regler slik at ingen håndverkere skal inn i kommunale bygg uten godkjennelse fra teknisk etat (og eventuell enhetsleder).

Har leverandøren ansatte som er i karantene eller kan ha vært utsatt for smitte, (eller er syke på annen måte som kan relateres til dette) så ber vi om at dette varsles til teknisk etat.

Det skal stilles spørsmål til de av leverandører, handverkere entreprenører som har behov for å komme inn:

  • Har du vært ute på reise?
  • Er du eller  har du vært syk?
  • Har du vært i kontakt med noen som har vært i riskoområder?

Vi ber også om at dere hele tiden holder dere oppdatert i forhold til FHI retningslinjer. (oppdateres daglig)

Vareleveranser

Dette gjelder også vareleveranser der en normalt går inn i byggene. Det skal ikke skje uten at det er avtalt. Normalt leveres varer utenfor bygget. Avtal dette med enhetsleder. Ved omsorgssentrene vil det stå kontaktnummer ved inngangsdør.

Ta kontakt med Hallgeir Moe for avklaring ved behov.