Formannskapet stiller seg bak regjeringens nasjonale tiltak gjeldende fra og med 20. januar 2021 (med unntak av skjenking av alkohol på serveringssteder).

I tillegg stiller formannskapet seg bak Stortingets endring av skjenkeregler da Lurøy kommune for tiden har lavt smittepress.

 

Følgende nasjonale retningslinjer presiseres gjeldende i Lurøy kommune fra og med fredag 22. januar 2021:

 Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

Det innføres obligatorisk testing ved grensepassering for personer som har oppholdt i områder med karanteneplikt fra mandag 18.januar kl. 1700. Det vil si at 24 timers regelen for å teste seg bortfaller og at alle som passerer grensen skal testes ved grensepassering. De som ikke vil la seg teste uten rimelig grunn kan straffes med bøter eller bli bortvist fra Norge jamfør forskrift om endring av COVID-19 forskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-01-15-93.

Lurøy kommune er i dialog med Rødøy kommune om smitteutbruddet på Nordnesøy i Rødøy. Dette på bakgrunn av at også innbyggere på Sørnesøy kan være berørt av utbruddet. En elev ved Nordnes skole er bekreftet smittet og alle elever ved skolen vurderes til å være nærkontakter. Skolen er stengt og det pågår heller ingen undervisning i Lurøy kommunes lokaler på Sørnesøy.  

Alle elever og lærere er satt i karantene og testes.

 

 

For å begrense smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået.

Rødt nivå på ungdomsskole innebærer at skolen og oppvekstsentrene i Lurøy iverksetter sine planer for rødt nivå.

 

 

 

 

Regjeringen har innført følgende påbud og forbud, som også er gjeldende i Lurøy:

  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
  • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
  • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

Lurøy kommune ønsker alle velkommen hjem til julefeiring.

Som alle nå sikkert vet er det mulig å være smittet med Covid-19 uten å ha symptomer. Det gjelder spesielt for unge og friske personer. Vi vet at smitte ofte skjer i sosiale tilstelninger der mange samles. Juleferien kan bli starten på smitte i kommunen, noe vi alle ønsker å unngå. Det er mye du selv kan gjøre for å forhindre at jula fører til en vanskelig smittesituasjon.  Jula i år er ikke tiden for å møte gamle klassekamerater, eller å samle storfamilien.

Det minnes om at nasjonale tiltak gjelder fortsatt. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gitt råd om tiltak for jula, råd angående reiser, og for gjennomføring av alternative jule- og nyttårsfeiringer for sårbare grupper og ensomme.